Zbrinjavanje elektroničkog otpada

Zbrinjavanje otpadnog papira i plastičnih boca je u Republici Hrvatskoj uređeno jednostavnim sustavima, međutim s tonerima iz štampača i kopirnih uređaja tome nije tako, budući da ne spadaju u kategoriju elektroničkog otpada. Od svih komponenti računalnih sustava upravo su toneri jedan od najvećih zagađivača, te se stoga preporučuje njihovo zbrinjavanje na odgovarajući način.

Pobrinuli smo se da osim ponude tonera nudimo i mogućnost preuzimanja praznih kućišta koje prosljeđujemo na daljnju obradu ovlaštenim tvrtkama. Budući da punjenje tonera ne iziskuje nikakvu dodatnu obradu osim punjenja prahom za ponovno korištenje, ispunjavanje popratne dokumentacije nije potrebno, jer ne nastaje nikakav otpad.

Za svaki preuzeti prazni toner našim kupcima odobravamo 2% popusta na novi, originali toner kupljen kod nas.

Reciklirajmo otpad i čuvajmo našu prirodu jer ona će nam to i vratiti.

Popis aktivni skupljači ambalažnog otpada

NA VRH